Форекс Новини и анализи

Превантивни мерки

02 юли 2020

Уважаеми клиенти, Във връзка с текущата усложнена епидемична обстановка в страната, препоръките за предприемане на мерки с цел ограничаване разпространението на коронавирус (COVID-19) и установен случай на карантина в рамките на оперативната дейност на офиса на ИП БУЛБРОКЪРС, Ви уведомяваме, че ръководството на ИП взе следните решения, считано от 03.07.2020 година до 15.07.2020 година:

 

  1. Спира приемането и предаването на поръчки по телефона;
  2. Спира приемането и предаването на поръчки на място в офиса на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД, освен в случите по т. 5;
  3. За Клиентите, които ползват платформите на Interactive Brokers и BG Trader системите продължават работа в нормален режим за приемане и изпълнение на поръчки, с изключения на приемане на поръчки по телефона;
  4. Преустановяват се вноските и тегленията на каса;
  5. Призоваваме Ви да контактувате с офиса на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД на нашите телефони и адреси на електронна поща, както и чрез регулярна поща;
  6. При неотложни случаи, посещения в офиса се извършват само след предварителен контакт със служител на посочените телефони и определяне на ден и час за посещение.

ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД е предприело мерки в рамките на своя контрол за осигуряване на непрекъснатост на операциите и своевременна оценка на рисковете от действието на световната пандемия върху дейността на дружеството и предоставяните от него услуги.

За контакт с ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД:

Тел. 02 4893 715; 02 4893 799

Е-mail: [email protected]

 

Благодарим Ви за проявената съпричасност, разбиране и гражданска солидарност!

Бъдете здрави!

Екипът на Булброкърс