Преустановяване на услугите чрез Meta Trader 4

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че от 12.03.2018 г. /понеделник/ инвестиционен посредник „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД ще преустанови предоставянето на услуги за търгуване чрез платформата Meta Trader 4 и сключването на сделки за собствена сметка от инвестиционния посредник.

Секторът на финансовите услуги е сред най-динамично развиващите се и е обект на драстични промени от началото на 2018 г. Смятаме, че въвеждането на новите регулации в комбинация с предстоящите значителни намаления на възможностите за търговия на маржин няма да ни позволят да запазим нивото на качество на услугите, към което винаги сме се стремили да предоставяме на клиентите си.

Нещо повече – по наше мнение условията за достъп до глобалните пазари и инструменти чрез Trader Workstation съвсем скоро ще превъзхождат по всички показатели традиционната търговия със CFDs през платформи от типа на Meta Trader и възнамеряваме да се концентрираме върху предлагане на по-качествените според нас услуги.

Възнамеряваме да ориентираме портфолиото си от продукти и услуги и към нови, актуални сфери и тенденции, които ще се радваме да Ви предложим в скоро време.

С оглед преустановяване на услугите през Meta Trader 4, с настоящото Ви молим в срок до 20.00 часа на 09.03.2018 г. /петък/ да закриете всички отворени позиции по акаунта си. Ако след изтичане на този срок продължава да има отворени позиции и доколкото след този срок „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД технически няма да предоставя услуги чрез Meta Trader 4,  „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД ще закрие служебно отворените позиции по акаунта Ви, заедно с деактивиране на паролата и потребителското Ви име и ще съхранява наличните клиентски средства до получаване на изрична инструкция от Ваша страна за разпореждане с тях.

Преустановяването на услугата за търговия през  Meta Trader 4 не води до прекратяване на сключения между нас рамков договор за посреднически услуги (Договора) и след 12.03.2018 г. ще можете да продължите да ползвате всички останали услуги, предлагани от БУЛБРОКЪРС ЕАД, а именно:

  • Директна търговия на международните финансови пазари чрез Interactive Brokers и професионалния терминал Trader Workstation;
  • Подаване на нареждания за покупка и/или продажба на финансови инструменти на Българска фондова борса;
  • Регистрационни сделки;
  • Доверително управление;
  • Попечителски услуги;

 

В случай че не желаете да ползвате за в бъдеще нито една от предлаганите услуги, можете да прекратите Договора с предвиденото в Общите условие 30-дневно предизвестие от Ваша страна, отправено в писмен вид в офиса на посредника на адрес гр. София 1504, ул. Кракра № 18, ет. 1. Предизвестието може да подадете и по електронна поща с адрес [email protected], където следва да изпратите електронното писмо от адреса на Вашата електронна поща, който сте заявили при сключване на Договора или за който последно сте ни уведомили в писмен вид. При отправяне на такова предизвестие, в 30-дневния срок следва да ни предоставите изрични нареждания за прехвърляне на клиентските Ви средства при нас по Ваша сметка в депозитарна институция. Ако не ни бъдат дадени такива инструкции, предизвестието няма да породи действие.

За Ваше удобство, моля във всяка кореспонденция към нас да посочвате актуален телефон и адрес на електронна поща за контакт, на които можем своевременно да уточним всички необходими условия във връзка с Договора и неговото евентуално прекратяване.

За информация във връзка с настоящото уведомление и услугите, които можете да  продължите да ползвате по силата на Договора, както и за евентуалното му прекратяване, можете да се свържете с нас на тел. 02 48 93 715 или на e-mail: [email protected].

Благодарим Ви за доверието към нас през изминалите години и се надяваме да продължим заедно успешното ни сътрудничество!

 

08.02.2017

София